DFB / DFB - Medforfatter

DFB - Medforfatter

Krav og forventninger til medforfattere
  • Inden du giver dig i kast med forfatterskabet, skal vi have snakket sammen. Evt. over skype.
  • Vores ide med målet for DFB skal være fælles og du skal acceptere, at der skal være en tilknytning fra DFB til Asteria.
  • Du skal kunne arbejde/skrive selvstændigt.
Jesper F. Nielsen